Startpagina | Afdruk | Algemene condities | Intrekking | Privacy Policy | Help | Sitemap
U bevindt zich hier: Startpagina

Homepage

... beim HerbaLux Online-Shop

Flyer 1: Inside - Outside
Flyer 2: Inside - Outside

- Selectieve Informatie Therapie bij hersentumor
- Vrijwel doof kind weer tot horen in staat

------------
-> German version
------------

Dr Sigrid Teupe, internist
Dorsten (BRD)

Opmerkelijke resultaten met informatiedragende fysiologische keukenzoutoplossing werden bij de hieronder beschreven ziekten op het tweede internationale congres van het “Duitse genootschap voor frequentietherapie” te Borken (BRD) op 26/27 september 2009 gepresenteerd. Er werd van de voorgenomen studie bij de ethische commissie te Münster melding gemaakt.

Er werden verschillende informatie-inhouden overgedragen op fysiologische keukenzoutoplossingen die vervolgens therapeutisch werden ingezet bij diabetes mellitus, Alzheimer, Amyotrofische laterale sclerose (ALS) en multiple sclerose (MS). Prof. Gunther M. Rothe hield een voordracht over “water als informatiedrager” om de studie wetenschappelijk te funderen.
Tot op heden werden 375 patiënten met de keukenzoutoplossingen behandeld: 295 in Duitsland, 37 in de VS, 42 in Oostenrijk en 1 in Nieuw-Zeeland.
Ook werden 77 paarden behandeld in Duitsland, Nederland en Oostenrijk. Lux, in het drinkwater of op het voer gedruppeld, bleek het belangrijkste middel te zijn voor paarden. Alle dieren kwamen erdoor tot rust, zelfs bij onweer.De tot op de huidige dag ingezette middelen zijn elk voorzien van een eigen informatie-inhoud, ze zijn op innovatieve wijze ontwikkeld. Bijwerkingen zijn niet waargenomen. Ze kunnen naast andere therapieën worden toegepast.

De verschillende middelen en hun werkingen

WRU wordt toegepast bij het chronisch ver-moeidheidssyndroom, bij herstelprocessen, depressies, spierzwakte, neurasthenie, overgangs-klachten, potentiestoringen, Alzheimer, Parkinson, MS, ALS, borreliose en autisme. Over het geheel genomen verbeterde de toestand in 82% van de gevallen. Bij de afzonderlijke ziekten en aandoeningen was de verbetering bij depressies procentueel gezien het meest in het oog springend, namelijk 94%. Intellectuele prestaties schoten omhoog. Dit trad bijvoorbeeld op bij studenten die voor een examen dagelijks vele uren moesten studeren en de stof tevens moesten onthouden. Ook musculair traden er verbeteringen op. Bij 94% van de patiënten kon men vooruitgang waarnemen in zowel de grove als de fijne motoriek, in de loop van 3 maanden. Bovendien nam de spierkracht toe. In 87% van de gevallen verbeterden de sportprestaties. Ten gevolge van de werking op het musculair systeem naam bij 82% van de pijnpatiënten de pijn af, ongeacht de oorzaak ervan.
Volgens een leidinggevende van een verzorgingshuis is het middel WRU daardoor ook geschikt voor senioren. Zij nam een duidelijke verbetering waar van het prestatievermogen van ouderen, zowel psychisch als fysiek. Bij drie MS- en twee Alzheimerpatiënten werd een afname van duizeligheid waargenomen.
Tien borreliosepatiënten namen WRU in, in combinatie met Sigi en ABix. Bij ieder van hen verminderden de pijnklachten. De pijn trad minder vaak op en was minder intens. Na 3 maanden inname werden Wegas en Lux toegevoegd. Hierdoor verbeterden het prestatie- en het arbeidsvermogen.
Tien ALS-patienten ondervonden een toename van kracht. Het bulbusgevoel bij het spreken verminderde bij 2 patiënten in een tijdsbestek van zeven maanden. Bij een patiënt met verschrompeling van de kleine hersenen konden de toenemende duizeligheid en de afnemende motoriek aan borreliose worden toegeschreven. Met de hierboven genoemde therapie kon hij na 3 maanden zonder hulp of hulpmiddel lopen. Voor die tijd was hij op een rollator of op een begeleider aangewezen.

Sigi wordt toegepast bij het bestrijden van infecties. Bij 117 patiënten met overwegend virale infecties vond een behandeling plaats. Alle patiënten met griep onder hen vertoonden zwakkere griepverschijnselen en waren sneller dan gewoonlijk in staat weer aan het werk te gaan. Bij één patiënt werd d.m.v. een keelwat het H1N1-virus van de Mexicaanse griep vastgesteld. Dit was na 3 dagen via laboratoriumonderzoek niet meer aantoonbaar. Bij een patiënt met HIV-infectie verdubbelden zich de T-helpercellen tot bijna de normale waarden. Hij voelde zich tot aanzienlijk meer in staat. Deze patiënt had voordien een anti-retrovirale therapie afgebroken omdat hij deze niet verdroeg. De stemming verbeterde evident bij 76% van de patiënten. Zevenendertig patiëntes met schimmel-infecties namen Sigi in een aantal van hen paste ook vaginale spoelingen toe. Allen gaven aan dat de symptomen spoedig verdwenen. Eén patiënt met een zeer acute bursitis en rode plekken op de elleboog knapte in twee dagen zondanig op, dat de noodzaak van een chirurgische ingreep wegviel.

Abix werd bij 44 patiënten met bacteriële infecties toegediend i.p.v. antibiotica die zij niet verdroegen. Allen herstelden goed. Het voorheen gele sputum ver-kleurde na gemiddeld 3 dagen naar wit.

Plati wordt als stabilisator van de matrix en van de zenuwen toegepast. Overdag werkte het rustgevend bij 31 patiënten. ’s Nachts hielp het bij 36 patiënten die bij slaapmiddelen geen baat hadden gehad.

Embri en Reset werden gebruikt door 20 patiënten met ziekten en aandoeningen van de huid en slijmvliezen, zoals allergieën en maag- en darmkwalen. Vijftien van hen werden vrij van klachten die gemiddeld zes jaar lang niet door anderen maatregelen konden worden verbeterd. Embri wordt ’s ochtends ingenomen, Reset volgt daarop in de middag met een tussenpoos van 3 uur.

Lux en Wegas werden door 33 patiënten gebruikt, met uitzonderlijk resultaat. Bij borreliose wordt deze combinatie na 3 maanden als vervolgtherapie ingezet en voert tot een verdere vermindering van de klachten. Bij diabetes mellitus type 2 daalde de insulinebehoefte en de HbA1C-waarde, als maat voor de continue sensormeting, bij 1 patiënte van 9,1 naar 8,4 bij een verminderde toediening van insuline-injecties en gelijkblijvende inwilliging. Bij een metastaserend adenocarcinoom en een onbekende primaire tumor herstelden de leverwaarden in 3 weken zonder aan-vullende specifieke therapie.De gamma-GT-waarde liep in 2 weken terug van 75 naar 34,5 U/l, de ASAT- en de ALAT-waarde beide van 30 naar 18 U/l. Bij een armbreuk van een patiënt met botmetastase zette de genezing in. De toestand verbeterde duidelijk. Door het gebruik van Wegas en Lux, zowel oraal als d.m.v. meerdere oogspoelingen verbeterde het gezichtsvermogen van patiënten aanmerkelijk. Onder hen bevonden zich twee artsen. Zij werken nu zonder leesbril, die zij sinds ongeveer drie jaar nodig hadden. De glazen van beide brillen hadden een sterkte van 1,5 dioptrie.

Van de hieronder genoemde middelen zijn nog weinig onderzoeksgegevens bekend. Zij worden daarom kort omschreven:
Aikan wordt ingezet als middel voor gewichtsreductie. Bij 3 testpersonen bewerkstelligde het een bruin worden van de gezichtshuid, als na een bezoek aan de zonnebank. Daarbij zag de huid er zelfs verjongd uit.
Nirwana ontspant.
Visu verbetert de gezichtsscherpte.
Renz stabiliseert de andere middelen en maakt gelukkig.Sign 1 helpt om situaties die niet te veranderen zijn te accepteren. Het helpt om vol te houden en om zonder emotionele weerstanden een verandering op gang te brengen.

Ondersteunen van de nieuwe geneeskunde (onderzoekers/collega’s)

De keuze van de middelen varieert van geval tot geval. Alle middelen worden donker bewaard en dienen niet in de koelkast te worden geplaatst. Op het internet kan men ze vinden onder www.herbalux.de. Nadere in-formatie wordt verstrekt door de “Deutsche Gesell-schaft für Frequenztherapie” onder www.dgffth.de.De voorlopige resultaten zullen uitmonden in studies met een definitief karakter. Wij zouden ons erover verheugen als onderzoekers resp. collega’s deze nieuwe vorm van geneeskunde door een actieve deelname aan de onderzoeken zouden willen ondersteunen.

Literatuur:
W. Ludwig
Informative Medizin,
Krankheits-Ursachen/
Behandlung ohne ChemieEssen, s.d.


Haben Sie Fragen, Anregungen oder wollen Ihre Meinung loswerden?
Die HerbaLux GmbH hat ein eigenes Forum, mit interessanten Kundenbeiträgen, Anwendungshinweisen, beantworteten Fragen und Erfahrungsberichten, welches Mittel für welches Anliegen geeignet ist.

-> www.herbalux-forum.de


04.08.2012

Seit heute sind neue Produkte in unserem Onlineshop verfügbar:
AURORALIS, BIRK, CWF, EBORALIS, KUHLER, NEURORALIS, TINNI


26.07.2012
Hier finden Sie das neue "HerbaLux Kompendium 2012" mit interessanten Informationen über HerbaLux und die angebotenen Mittel.

#######################################

25.07.2012
5. Internationaler Kongress für Frequenztherapie

Nach den großen Erfolgen in den letzten Jahren findet auch in 2012, am 22. und 23. September, der 5. internationale Kongress für Frequenztherapie statt.

Kongresstitel:
Burnout - Theorie und Praxis

Veranstaltungsort:
Hotel Raj Mahal ****
Europaplatz 3-11
44575 Castrop-Rauxel

Weitere Informationen:
- Einladung
- Flyer
- Plakat
- Anmeldung

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich!


#######################################


09.04.2012
Seit heute sind neue Produkte in unserem Onlineshop verfügbar:
ALOGEN, BENGUN, CORELY, GEHR, KOER, LAURIE, PROTH, REPETZ, SOI, UWEE

Zusätzlich steht ein neuer Testsatz zur Verfügung:
Testsatz 7


06.02.2012
Neu in unserem Shop verfügbar: der HerbaLux Biophotonenstrahlers

Werfen Sie auch einen Blick in unsere neue Krankheitsliste mit Produktempfehlungen.


Facebook:
HerbaLux gibt es jetzt auch bei Facebook: